Akustik

Visste du att ett rum kan bli mycket snyggare med rätt akustik-produkter?

Vi samarbetar med branschens största och mest välrenommerade tillverkare av akustiska produkter, som t ex:

  • Våra tygleverantörer som har utvecklat tyger för att de skall ge god akustik: Almedahls, Svensson Markspelle, Drapilux m fl.
  • Våra mattleverantörer som har produkter som omedelbart gör rummet bättre.
  • Även speciella och dekorativa akustikelement från: ACQ Wool, Zilenzio, Kurage m fl

Vår arbetsmetod ser ut så här

  • Vi möts och lägger upp riktlinjer för vad som skall utföras.
  • Är det ljudabsortion eller ljudisolering som skall till?
  • Tillsammans går vi igenom olika tänkbara metoder för att komma rätta med problemet.
  • Vi kan mäta och göra analyser av efterklang etc
  • Du får offert, och prover, om så önskas
  • Efter beställning räknar vi normalt med leverans inom 3 – 5 veckor
  • Leverans sker av våra montörer med mycket stor erfarenhet. Vi arbetar tyst och effektivt. Efterkontroll av alla funktioner.