Miljö

Vi prioriterar produkter från våra leverantörer som på ett trovärdigt sätt tillverkas på ett hållbart sätt.

Vi själva har våra ateljéer, sömmerskor och montörer boende i Stockholm.

Det innebär att vår egen miljöpåverkan är minimal, tack vare korta transporter av både personal och slutprodukter.

Vår Miljöpolicy:

Det är på grund av egen övertygelse och omvärldskrav som vi kontinuerligt skall driva miljöarbetet. Genom att ständigt förbättra våra tjänsters miljöaspekter skall vi förebygga föroreningar i vår närmiljö och de delar av miljön som vi kan påverka.

  • Ett prioriterat område är att optimera energiåtgången.
  • Vi skall utarbeta relevanta nyckeltal som hela tiden beskriver uppnådda förbättringar.
  • Vi skall genom effektiv återvinning och resurshushållning minska de föroreningar som sker på grund av vår verksamhet.
  • Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer för att minska miljöpåverkan.
  • Vi skall engagera samtliga medarbetare och samarbetspartners för att skapa ett aktivt miljöarbete.
  • Sortering av avfall skall ske där emballage, glas och metall insamlas och lämnas till återvinning.
  • Vi kör miljöbilar.
  • Vi kan erbjuda tyger märkta med EU-blomman, ECO Label och ÖKO Tex,

Vi skall genom ett miljöledningssystem systematiskt följa upp och förbättra vår miljöprestanda för att ytterligare miljöanpassa Stockholmen Contracts verksamhet.